Bijles in Gouda

Persoonlijke begeleiding in exacte vakken voor havo en mavo

Bijles

Bijles is extra ondersteuning voor een leerling in één of twee vakken. De bijles kan verschillende vormen aannemen; extra oefenen voor een toets, samen huiswerk maken of achterstanden wegwerken.

Digitaal

Digitale bijles is een optie voor leerlingen die maar een klein beetje extra begeleiding nodig hebben. Het kan ook een uitkomst zijn voor leerlingen die verder weg wonen. Tijdens de corona-periode is digitaal les ook een goede uitkomst.

Examentraining

Bij examentraining gaan we samen proefexamens oefenen en wordt de sfeer voor een echt examen nagebootst. Ook worden de examens nagekeken en worden vragen die moeilijk waren extra behandeld.

Wiskunde

Natuurkunde

Scheikunde

NaSk

Biologie

Waarom ik?

Ervaring

Al op de basisschool hielp ik kinderen met hun schoolwerk, voornamelijk rekenen. Op de middelbare school hielp ik ook klasgenoten met vakken als scheikunde en biologie.
Na mijn middelbare school heb ik een tussenjaar genomen en ben in 2016 begonnen met studeren. Ik merkte dat ik de vakken van de midelbare school erg miste en ben ik begonnen met bijles geven. Sindsdien heb ik al meerdere leerlingen geholpen. Twee van mijn leerlingen hebben zelfs met mijn hulp hun eindexamen gehaald.

Flexibel

Als tutor stel ik mij flexibel op. Als een leerling op tijd doorgeeft iets later te zijn of afzegd, is dit nooit een probleem. Daarnaast is het geen enkel probleem als een les of training een keer iets uitloopt. Ik houd niet van gedoe rondom dit soort dingen.

Persoonlijk

Iedere leerling leert anders, hier pas ik mij dan ook op aan. Een leerling kan vaak het best zelf aangeven waar ze moeite mee hebben en welke dingen zij niet goed begrijpen. Ik luister naar de leerling en bepaal aan de hand van wat ze mij vertellen welke onderwerpen extra oefening of uitleg nodig hebben.
Als het mogelijk is, zou het fijn zijn als een leerling een toets mee kan nemen naar de intake. Door de toets te bekijken, kan ik al een aantal conclusies trekken en beter bepalen wat een leerling nodig heeft.

Enthousiast

Ik vind dat bijles, summerschool of examentraining geen opgave moet zijn voor een leerling. Dit is ook de reden dat ik mijn lessen en trainingen zo leuk mogelijk probeer te houden, met her en der ruimte voor een grap. Ik merk wanneer de grens van mijn leerling is bereikt en dwing ze niet verder te leren als ze daar niet klaar voor zijn of te moe worden. Ik probeer juist mijn leerlingen te motiveren op een positieve wijze.

Foto van Irene Schildwacht