Digitaal

Wat?

Bijlessen, summerschool en examentrainingen kunnen ook digitaal worden gegeven. Maar digitaal kan ook bestaan uit kleine opdrachten voor leerlingen die extra oefening in een specifiek onderwerp willen.

Wie?

Digitaal is geschikt voor alle leerlingen. Het is ideaal voor leerlingen die verder weg wonen of een zwakke gezondheid hebben. Daarnaast is het ook makkelijk voor leerlingen die alleen een paar extra opdrachtjes willen maken.

Hoe?

Voor Digitaal zullen de programma’s WhatsApp, Skype en Google Classroom worden gebruikt. Deze programma’s zijn gratis te gebruiken en helpen mij om jou zo goed mogelijk digitaal te helpen. Er zijn 3 vormen van Digitaal: oefening op maat, uitleg op maat en les/training.

De 3 vormen

Oefening op maat zijn extra oefeningen of "vertaalde" stof voor een leerling. Deze zijn schriftelijk en bij oefeningen zitten de antwoorden erbij zitten. Uitleg op maat zijn de zelfde soort oefeningen, het verschil is dat ik je ook eventueel uitleg geef als een antwoord fout is. Les/training zijn de gewone bijles, summerschool of examentraining alleen dan digitaal, hiervoor gelden dan ook de zelfde voorwaarden.

Tariven

Oefening op maat (per keer)

€ 5,-

Uitleg op maat (per keer)

€ 10,-

Les of training

Normaal tarief

Meer informatie over de lestijden of andere vragen?

Contact opnemen